Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

Mặt trận tổ quốc xã Vĩnh Hảo tổ chức Đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2024 - 2029

25/03/2024 16:09 24 lượt xem

Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc xã Vĩnh Hảo lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày (21 và 22/3), Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc xã Vĩnh Hảo lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp là một sự kiện quan trọng trong nhiệm kỳ qua.

https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczOwcPB43YD3CGdY4XK032epLHf7Dnvo_9XKSGT6Gio9gMUe6SbaituBlyqILC9QkoAqxy_zG5rnp27hK0pFYu4aPHlSyCNbeHcaQvDalDcxwx0zk2xZsXk72JYgEdcx5GlNOn0QEiEwlMgpZP9zNBjEQQ=w961-h641-s-no-gm?authuser=0

Về dự Đại hội có đồng chí Lục Minh Thắng, Chủ tịch MTTQ  huyện, Các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Thường trực Đảng ủy - HĐND-UBND xã, các đồng chí cán bộ công chức xã, phó các đoàn thể, Các ông, bà trường ban công tác Mặt trận, Các ông bà  Ủy viên ủy ban  Mặt trận tổ quốc xã , các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo Đại hội của Mặt trận tổ quốc  và 81  Đại biểu về dự Đại hội.

,https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczMcCwdVAt7kOnGILP3ymtZhtNOKi4K_szcBpxqzsIb2BZm5qq24RyHkF7UY-HBPWHRLSLVvMAomQs44uUtXhkpufvCX4yOpZkj17GriKAtk1d3yO3zs5NwuNn55qVabkBa9m732jby42RGqAEUH6d8xGg=w961-h641-s-no-gm?authuser=0

Mặt trận tổ quốc xã Vĩnh Hảo   tổ chức Đại hội lần thứ  XIV  nhiệm kỳ 2024 - 2029

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, Mặt trận tổ quốc xã Vĩnh Hảo đã từng bước được đổi mới với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú, đa dạng và ngày càng thiết thực, hiệu quả thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Mặt trận tổ quốc  xã  đã đề ra. Nhiều tiêu chí hoàn thành vượt mức. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đa dạng phong phú, góp phần tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của địa phương.

https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczPKbI2K2ENtNR7zJTrr6x6qoQAYkAC1XUKxZ1LVnDYw4dW-WFDDiOwTcBWJDFmTM93FsF6_PNk6m_GmlO-9r-cb4J6MeOs5jomN-40mwtKA3IqRTMHS8h733GvjUkN5uX63q833NEqpNPx3lXpWaGO8Xg=w961-h641-s-no-gm?authuser=0

        Đồng chí Lục Minh Thắng, Chủ tịch UBMTTQ Huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Mặt trận tổ quốc  xã tiếp tục phát huy vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết đông đảo các tầng lớp Nhân dân, động viên Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh và tăng cường các hoạt động đối ngoại Nhân dân; đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ cũng như nội dung và phương thức hoạt động, được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân ghi nhận.

https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczMhtebI8f8jBG88yPkeMngVGLXgqDrSfXALGsqldXKxDjjF6CzDnX9UrPwRQTAEGOYPI2gOOHielCZRRjJuORR9tf0eqMcvxbCTX5_F-sluqnuQs_ouZue8RSku62scyKV7zyoUL34UBgSMnSUyEnGhhw=w961-h641-s-no-gm?authuser=0

Các Đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu Đại hội XIV đề ra

Hằng năm, Mặt trận tổ quốc  xã hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận thôn tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, 100% khu dân cư tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội, đặc biệt là cả 12/12 khu dân cư tổ chức bữa cơm Đại đoàn kết.

Trong nhiệm kỳ, MTTQ đã phối hợp với các tổ chức thành viên và hội phật tử kết nối với các nhà hảo tâm vận động được trên 100 triệu đồng bằng hiện vật cho các chương trình an sinh xã hội, vận động quỹ "Vì người nghèo” được trên 20 triệu đồng, phối hợp hỗ trợ công, vật liệu làm được 16 căn nhà trong đó: 02 căn nhà đại đoàn kết; 02 nhà theo chương trình Quyết định 1953 của Tỉnh ủy; 03 nhà theo chương trình của Bộ công an; 05 Nhà theo chương trình Chữ thập đỏ; 02 Nhà ở theo chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bao dân tộc thiểu số; 02 nhà ở từ nguồn xã Hội hóa do nhóm thiện nguyện quyên góp hỗ trợ6 Để chia sẻ, giúp đỡ đồng bào Miền Trung chịu thiệt hại do bão lũ, hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ huyện, Ủy ban MTTQ xã đã kêu gọi, vận động cứu trợ được số tiền là 29.500.000 đồng trong đó: Riêng thôn Vĩnh Sơn vận động, cứu trợ được 15.000.000 đồng

https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNfbbQAbpSNPvfFOo87XRCsZmghpeQADdPSPAYhekPVYodNzhvzCq8kzJAhAXtLM-W_dijk9F_8M1sZj8L9osr7sa_NRqdxYP5m0txclF-Ssf0uVJAK6OeGdCUxu_uyOGbHwLiZkbj9n70TS3ggoQhlIA=w961-h641-s-no-gm?authuser=0

Công tác giám sát, phản biện xã hội được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, MTTQ đã chủ trì tổ chức được 5 cuộc giám sát; phối hợp tham gia 9 cuộc giám sát những vấn đề mà Nhân dân và cử tri quan tâm, được dư luận Nhân dân ủng hộ và ghi nhận.        

Đại hội cũng nghiêm túc kiểm điểm và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của Ủy ban Mặt trận tổ quốc  xã trong nhiệm kỳ 2019 -2024; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2024-2029 với 6 chương trình hành động cụ thể.Trong đó tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc  xã, vận động để nâng cao tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên và Nhân dân; nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng xã Vĩnh Hảo ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczMr2lsm-NHhQeBfVTDjEWuYG58DTP9aeBhZ_smrlMWI7UICbHrzWllDk6zsjGbUtPBdOQKyVgFP76DWtlimkQbVIlXu8Pg9J1VzcIvMdYS756JzhQn-4q_AvvpG3mEJxf6VFKQ36K1Vk89HotVMdZ8Dbg=w961-h641-s-no-gm?authuser=0

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lục Minh Thắng , Chủ tịch Mặt trận tổ quốc huyện và đồng chí Bàn Văn Việt,Phó  Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hảo  ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Hảo đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời các đồng chí  nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để Mặt trận Tổ quốc xã khóa mới thực hiện trong thời gian tới. Tiếp tục khơi dậy trong Nhân dân niềm vinh dự, tự hào của một xã có truyền thống cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, biến nó thành tiềm năng, sức mạnh, tạo sự đoàn kết, thống nhất, vượt qua những khó khăn, hạn chế, tích cực thi đua cùng cấp ủy, chính quyền phấn đấu trong giai đoạn 2024 - 2029. Mặt trận tổ quốc xã chủ động, phối hợp với các tổ chức thành viên đa dạng hóa các hình thức để tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân. Động viên các tầng lớp Nhân dân, thi đua lao động sản xuất, cùng cấp ủy, chính quyền phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Đảng bộ xã đề ra. Vận động Nhân dân tích cực đóng góp xây dựng thôn Nông thôn mới , xã Nông thôn mới nâng cao. Không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ Mặt trận tổ quốc xã và Ban công tác Mặt trận

Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 35 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc  xã Vĩnh hảo  khóa XIV, nhiệm kỳ 2024-2029. Bà Nguyễn Thị Thường  tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2024-2029, Bà Lý Thị Thanh, tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 7  vị đại biểu tham dự Đại hội Mặt trận tổ quốc  huyện Bắc Quang trong đó 02 đại biểu đương nhiên; 05 đại biểu chính thức , do đại biểu Mặt trận tổ quốc xã hiệp thương cử 01 đại biểu dự khuyết 01 người là nam giới dân tộc dao Trong đó nam 03 người khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Sau Đại hội, đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc    đã tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm.

Nguyễn tuyết

Tin khác