Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

ĐẢNG ỦY, ỦY BAN NHÂN XÃ THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG, GIÚP NHÂN DÂN THÁO DỠ NHÀ, CHUYỂN ĐỒ BÀN GIAO MẶT BẰNG CHO ĐƠN VỊ THI CÔNG THUỘC ( DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG)

16/04/2024 10:37 20 lượt xem

Nhằm thực hiên nghiêm các quy định của pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thực hiện dự án công trình trọng điểm của Quốc gia

Đảm bảo có mặt bằng để Chủ đầu tư thi công dự án không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư trên địa bàn huyện Bắc Quang; bảo vệ đơn vị thi công công trình đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, an toàn và đúng quy định của pháp luật.

        Hình Ảnh đoàn thanh niên, hỗ trợ tháo dỡ nhà ông Đặng Văng Thọ Thôn Khuổi Phạt

ĐẢNG ỦY, ỦY  BAN NHÂN XÃ THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG, GIÚP NHÂN DÂN THÁO DỠ NHÀ, CHUYỂN ĐỒ BÀN GIAO MẶT BẰNG CHO ĐƠN VỊ THI CÔNG THUỘC ( DỰ ÁN CAO TỐC TUYÊN QUANG - HÀ GIANG)
Các đồng chí dân quân, đoàn thanh niên hỗ trợ dân tháo dỡ nhà di chuyển chỗ ở

Bằng những phương pháp tuyên truyền vận động nhân dân tổ tuyên truyền vận động của xã theo Quyết định số 133-QĐ/BCĐ, ngày 11/9/2023 của Ban chỉ đạo xã đã phối hợp với HĐBT & TĐC huyện các nghành đoàn thể của huyện, của xã, Ban quản lý thôn triển khai xuống gặp gỡ, trao đổi, giải thích, phân tích vận động hộ ông Đặng Văn Thọ chấp hành các Quyết định thu hồi đất, tháo dỡ tài sản, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công

Các đồng chí cán bộ xã Giúp nhân dân chuyển đồ di dời chỗ ở bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công

Cùng với sự chỉ đạo vào cuộc cả hệ thống chính trị sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo huyện, các nghành của huyện, của xã thực hiện nghiêm và đúng các quy định pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất đối với gia đình đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ tái định cư, chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng nhưng không tự tháo dỡ tài sản. Từ lý do trên xã đã thành lập tổ tuyên truyền vận động phối hợp với các nghành của huyện đã tiến hành vận động gia đình tháo dỡ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công