Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

Mặt trận tổ quốc xã Vĩnh Hảo và các tổ chức chính trị xã hội Tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận quý I và triển khai chương trình công tác quý II năm 2024

05/04/2024 15:32 27 lượt xem

Chiều ngày ngày 4/4/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hảo tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận quý I năm 2024; ông Bàn Văn Việt - Phó bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hảo, chủ trì hội nghị.

Dự cùng có các đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội, các đồng chí trưởng ban công tác mặt trận

                                 Toàn Quang cảnh hội nghị sơ kết Quý I

Trong quý I năm 2024, MTTQ xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân không ngừng được đổi mới về nội dung và hình thức, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai thống nhất đồng bộ, thu hút được đông đảo các hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, nhận thức của nhân dân các dân tộc về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước ngày càng được nâng lên,

Trong tháng 3/2024, MTTQ xã đã tổ chức thành công đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hảo khóa XVI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao đông sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là cuộc vận động có tính toàn dân, toàn diện và lâu dài trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trong Quý I MTTQ xã đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết HĐND xã, kế hoạch giao chỉ tiêu kế hoạch của UBND xã đến với người dân.

Chương trình vận động chăm lo giúp đỡ người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện tiếp tục nhận được sự quan tâm hưởng ứng của toàn xã hội. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” MTTQ đã kêu gọi, khơi dậy những tấm lòng nhân ái, nhiều nghĩa cử cao đẹp chung tay giúp đỡ người nghèo

MTTQ xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức họp lấy ý kiến tham gia vào sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX. Phối hợp với Thường trực HĐND, UBND nâng cao chất lượng công tác tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh tới cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết;4.

Trong Quý I, MTTQ xã đã xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. MTTQ các cấp trong xã  đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024

   Tổ chức  Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029 tổ chức thành công Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029. MTTQ xã đã phối hợp với Công an làm tốt việc nắm, tạo điều kiện để người nước ngoài đến thăm thân trên địa bàn. Đồng thời tích cực tuyên truyền về biển đảo Việt Nam, công tác quản lý biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc, tuyên truyền cho nhân dân không đi lao động trái phép nước ngoài, nhất là không vượt biên sang Trung Quốc.

Phối hợp với  các tổ chức chính trị xã hội, các nghành có liên quan tổ chức tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng chính sách và pháp luật của nhà nước, các trương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kế hoạch xóa bỏ hủ tục lạc hậu trên địa bàn các thôn. Bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền bằng loa di động, trên các nhóm za lô, phây book, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi hội, các buổi gặp mặt, tọa đàm nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước.

Tổ chức kiểm tra giám sát, nắm bắt dư luận xã hội qua đó kịp thời báo cáo tham mưu cho cấp ủy chính quyền những vẫn đề khó khắn vướng mắc từ cơ sở để giải quyết kịp, vận động hội viên tích cực tham gia lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham gia vào các hoạt động tình nghĩa như kêu gọi hội viên ủng hộ quí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho CCB có hoàn cảnh khó khăn do huyện Hội phát động, phối hợp với các nghành chức năng, Hội nạn nhân chất độc da cam, thăm hỏi tặng quà các hội viên là nạn nhân chất độc da cam đang hưởng chế độ, các đối tượng nghi nhiễm chất độc da cam chưa được hưởng chế độ có hoàn cảnh khó khăn.Bằng 18 xuất quà trị giá mỗi xuất quà bằng 300 nghìn đồng, trong đó quà hội CĐ DC huyện 12 xuất, quà của xã bằng 5 xuất, quà tỉnh 01 xuất.

Phối hợp với ủy ban nhân dân xã, các ban nghành tổ chức kiểm tra, sàng lọc, duy trì, giám sát mô hình cải tạo vườn tạp tại các thôn theo bộ tiêu chí, đánh giá các mô hình có hiệu quả qua đó đó kịp thời phổ biến tuyên truyền nhân rộng mô hình. Đối với hội CCB xã trực tiếp phụ trách giám sát 05 hộ gia đình hộ cải tạo vườn tạp trong đó: Tại thôn Thọ Quang có 02 mô hình, 01 mô hình, thuộc diện hộ trung bình, 01 thuộc diện hộ cận nghèo; Tại thôn Thống Nhất có 03 hộ thuộc diện hộ nghèo.

Phối hợp với các Ban nghành đoàn thể tổ chức tuyên truyền những thành tựu về kinh tế văn hoá, xã hội của đất nước, tuyên truyền kết quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đồng thời thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tuyên truyền, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, tuyên truyền các trương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, trương trình xóa bỏ hủ tục lạc hậu, chương trình cải tạo vườn tạp, chương trình giải phóng mắt bằng dự án đường cao tốc và một số nhiệm vụ khác, trên địa bàn các thôn. Bằng nhiều hình thức như tổ chức các hoạt động thể thao văn nghệ nhân dịp tết cổ truyền như tổ chức giải bóng chuyền nam và đêm giao lưu văn nghệ mừng đảng mừng xuân, tham gia các hoạt động tại lễ hội lồng tồng huyên Bắc Quang năm 2024. Qua đó, kêu gọi các nhà hảo tâm các tổ chức từ thiện trong và ngoài xã quyên góp tiền mặt, nhu yếu phẩm để trao tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công gia đình hộ nghèo, cận nghèo, hộ gặp hỏa hoạn thiên tai, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết cổ truyền dân tộc.

Nguyễn Thường

Tin khác