Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

Mặt trận tổ quốc tổ chức mô hình dân vận khéo xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu

26/08/2023 08:05 46 lượt xem

 

Thực hiện kế hoạch số 41/KH-ĐU ngày 05/7/2021 của Ban thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Hảo về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong bài trừ các hủ tục lạc hậu của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã; Kế hoạch số 32/KH-MTTQ ngày 02/4/2022 của Ủy ban MTTQ huyện Bắc Quang về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 10/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang.

Mặt trận tổ quốc tổ chức mô hình dân vận khéo xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu
Ảnh ghi tại mô hình dân vận khéo xóa bỏ hủ tục lạc hậu

Ban thường trực Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Hảo Tổ chức Lễ ra mắt mô hình dân vận khéo xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu của dòng họ Sầm dân tộc Dao thôn Khuổi ít, xã Vĩnh Hảo thực hiện xóa bỏ hủ tục phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân

Đến dự lễ ra mắt mô hình dân vận khéo của dòng họ sầm dân tộc dao khuổi ít, xã Vĩnh Hảo thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND xã; Thường trực UBND xã, Ban thường trực MTTQ xã, các tổ chức chính trị xã hội, Ban dân vận xã, Tổ công tác phụ trách thôn Khuổi ít;  Bí thư chi bộ thôn Khuổi ít; Trưởng thôn Khuổi ít;  Trưởng ban công tác Mặt trận và các ban ngành đoàn thể của thôn Khuổi ít;  Người có uy tín, các ông bà hội viên Hội nghệ nhân  dân gian của xã Vĩnh Hảo tại thôn Khuổi ít;  Các hộ gia đình dòng họ Sầm dân tộc Dao của thôn Khuổi ít

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến các thôn bản và toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để đẩy lùi, bài trừ các hủ tục lạc trên địa bàn xã Vĩnh Hảo. Góp phần làm cho nhân dân hiểu rõ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chỉ thị, nghị quyết, chương trình của Trung ương, của tỉnh, của huyện, của xã về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội... Xác định rõ việc thực hiện bài trừ các hủ tục lạc hậu trên địa bàn xã là nhiệm vụ quan trọng phải thực hiện thường xuyên, kiên trì, nghiêm túc. Tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện bài trừ hủ tục lạc hậu gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Dòng họ Sầm dân tộc Dao ở thôn Khuổi ít có 06 hộ với 41 nhân khẩu. Phát triển kinh tế chủ yếu là nông, lâm nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 32 triệu đồng/người/năm;  hộ có mức sống trung bình 6/6 hộ; Có 6/6 hộ gia đình đều đạt gia đình văn hóa năm 2022. Đời sống của nhân dân ổn định, tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững. Bà con nhân dân luôn đoàn kết, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đa số nhà ở của dòng họ Sầm dân tộc Dao của thôn Khuổi ít là nhà sàn, có 02 hộ là nhà xây kiên cố, không có hộ ở nhà tạm. Có 05 hộ có công trình phụ đạt tiêu chuẩn; 01 hộ công trình phụ thô sơ.

Dòng họ Sầm dân tộc Dao thôn Khuổi ít được sinh sống và ở thôn Khuổi ít xã Vĩnh Hảo từ những năm trước đến nay

 Về tín ngưỡng: Cộng đồng các dòng họ Sầm dân tộc Dao thôn Khuổi ít đã tạo dựng nên các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, góp phần làm phong  phú, đa dạng bản văn hóa dân tộc của thôn nói riêng và xã Vĩnh Hảo nói chung. Đối với tín ngưỡng dòng họ Sầm dân tộc Dao  đều thờ cúng Tổ Tiên, cấp sắc cho người trưởng thành, giải hồn vong cho người quá cố; cúng giải hạn, xem ngày làm nhà, cưới hỏi.vv.... Dòng họ Sầm dân tộc Dao có 01 hội viên tham gia Hội Nghệ nhân dân gian, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tín ngưỡng dân gian (thầy cúng).

 Việc cưới, hỏi: Thực hiện khá tốt việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc hỏi được tổ chức phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình, đặc điểm, phong tục ,tập quán của thôn. Đối với việc cưới, hỏi nam, nữ tự nguyện kết hôn và đăng ký kết hôn theo đúng thủ tục hành chính: thời gian không quá 01 ngày, lễ vật và tiền cưới hỏi đã giảm bớt, không rườm rà,…chủ yếu phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình.

 Việc tang: Thủ tục làm ma khô, ma tươi, hiện tại hầu hết thủ tục các đám ma đều đưa người của dòng họ Sầm dân tộc Dao khi có người chết đều cho vào quan tài, thực hiện chôn cất trước 24 h rồi sau đó mới làm lễ sau. Cơ bản gọn nhẹ, tiết kiệm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc và hoàn cảnh gia đình; tổ chức không quá 1 ngày 1 đêm ( không quá 48 tiếng); các thủ tục rườm rà, các hành vi mê tín đị đoan trong tang lễ như rải vàng mã, tiền Việt Nam, lăn đường,…không có. Lễ vật và tiền đều đã được giảm bớt.

        Các phong tục, nét đẹp văn hóa cần bảo tồn và giữ gìn

Khuyến khích việc duy trì những phong tục tập quán lành mạnh, văn hóa truyền thống đắc sắc của dòng họ Sầm dân tộc Dao thôn Khuổi ít có giá trị tiêu biểu như: Lễ Cấp sắc, cúng tổ tiên, Lễ cầu mùa, cầu an ( mồng 2/2), hát giao duyên; trang phục dân tộc..


Tin khác