Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

Đảng ủy xã Vĩnh Hảo tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023

28/08/2023 13:53 52 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 327-KH/HU, ngày 27/6/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi huyện Bắc Quang năm 2023.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Hảo  tổ chức Hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2023

Đến dự chỉ đạo hội thi có đồng chí Bàn Văn Việt, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, các đồng chí Lãnh đạo Đại diện cho Thường Trực Đảng ủy – HĐND- UBND xã; các tổ chức chính trị xã hội, trưởng phó các nghành của xã, các đồng chí bí thư là các thí sinh, phó bí thư chi bộ thôn có mặt tham dự đông đủ.

Đảng ủy xã Vĩnh Hảo tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023

Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; tuyên truyền phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Đảng vào thực tiễn, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chương trình số 30-CTr/TU, ngày 15/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng “chi bộ bốn tốt”.

Thông qua Hội thi, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ bí thư chi bộ; tạo điều kiện để trao đổi kinh nghiệm, giao lưu, học hỏi về lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng; đồng thời giúp cấp ủy cấp trên đánh giá chất lượng của Chi bộ và đội ngũ Bí thư Chi bộ sát thực hơn; đề ra biện pháp tổ chức, củng cố nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng sinh hoạt của các Chi bộ, vai trò trách nhiệm của cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ.

 Đối tượng tham gia thi: Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã.

 Hình thức thi: Thi trực tiếp (thí sinh bốc thăm câu hỏi và trả lời). Hội thi có ba phần thi, cụ thể:

- Phần thứ nhất: Chào hỏi (các thí sinh tự giới thiệu về bản thân và khái quát về tình hình chi bộ).

- Phần thứ hai: Trả lời câu hỏi kiến thức chung.

- Phần thi thứ ba: Trả lời câu hỏi tình huống .

(Các thí sinh bốc thăm, trả lời câu hỏi về nội dung thi của Ban Tổ chức Hội thi).

Tổ chức vòng thi sơ loại tại xã, lựa chọn 02 thí sinh đạt số điểm cao nhất tham gia vòng thi Cụm số 4: Thi tại trụ sở xã Đông Thành, huyện Bắc Quang. gồm 04 xã ( Vĩnh Phúc, Đồng Yên, Đông Thành, Vĩnh Hảo )

Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ bí thư chi bộ cơ sở; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, kỹ năng xử lý tình huống trong thực tiễn của bí thư chi bộ nhằm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

    Là cơ sở để cấp ủy cấp trên đánh giá thực trạng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở sát, đúng, thực chất hơn; từ đó có giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở cơ sở…

      Đồng thời tuyên truyền, phổ biến, đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Bàn Văn Việt  - Phó bí thư Đảng  ủy  nhấn mạnh: “Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đảng, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng ở cơ sở; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, năng lực về công tác xây dựng Đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ bí thư chi bộ các thôn .

Tạo điều kiện cho các đồng chí dự thi được giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau để nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng xử lý tình huống thực tế, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cũng là dịp để Ban Thường vụ Huyện ủy phát hiện, bổ sung giải pháp lãnh đạo về công tác xây dựng Đảng nói riêng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương nói chung”.

Tham gia hội thi, các đội trải qua 3 phần thi: chào hỏi; giới thiệu; xử lý tình huống; kiến thức . Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, các đội thi đã thực hiện tốt các phần thi, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, kinh nghiệm trong vận động nhân dân...

Kết quả các thí sinh đã trải qua 3 phần thi đã hoàn thành các phần thi theo nội dung kế hoạch đề ra.

Đặng Văn Minh

Tin khác