Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông báo

THÔNG BÁO Về việc tìm chủ quản lý ngôi mộ tại thôn Phuổi Phạt

03/02/2023 15:58 56 lượt xem

Thực hiện kết luận của đồng chí Nguyễn Đàm Thuyên phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang tại buổi làm việc ngày 14/12/2022, về việc rà soát nhu cầu tái định cư, mồ mả, diện tích đất thổ cư vượt hạn mức đối với các hộ gia đình có đất thu hồi thực hiện dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1);

UBND xã đã tiến hành rà soát số mồ mả cần di chuyển trong dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1) là 15 ngôi mộ trong đó:

Thôn Khuổi Phạt 12 mộ; Thôn Vật Lậu 01 mộ; Thôn Khuổi Ít 02 ngôi mộ (bổ sung). Số hộ nhận tiền chi trả 10 ngôi mộ/05 hộ gia đình quản lý; 04 ngôi mộ ngoài mốc thu hội không đủ điều kiện bồi thường hỗ trợ; 01 ngôi mộ chưa xác định được chủ quản lý (chôn cất trên đất ông Hoàng Văn Tiến, thôn Khuổi Phạt, xã Vĩnh Hảo).

UBND XÃ VĨNH HẢO THÔNG BÁO

          1. Thông báo tới toàn thể bà con nhân dân trong và ngoài xã biết; Hộ gia đình cá nhân nào là chủ quản lý ngôi mộ được chôn cất trên đất ông Hoàng Văn Tiến, thôn Khuổi Phạt, xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Đến liên hệ với Ban quản lý thôn Khuổi Phạt hoặc liên hệ với công chức Lao động thương binh xã hội xã Vĩnh Hảo để di chuyển;

          2. Thời gian niêm yết thông báo: Từ ngày 03 tháng 02 đến ngày 20 tháng 02 năm 2023.

3. Địa điểm thực hiện niêm yết công khai: Công khai tại trụ sở UBND xã Vĩnh Hảo, nhà văn hóa thôn; trên trang thông tin điện tử xã Vĩnh Hảo, địa chỉ: Trang thông tin điện tử xã Vĩnh Hảo để các hộ gia đình, cá nhân biết và nắm rõ nội dung trên. Sau thời gian niêm yết nêu trên nếu không có hộ gia đình, cá nhân nào đến nhận. UBND xã Vĩnh Hảo phối hợp Ban quản lý thôn Khuổi Phạt thực hiện di chuyển theo quy định

Căn cứ Thông báo trên, cán bộ, công chức phụ trách thôn, ban quản lý 12/12 thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTr Đảng ủy; HĐND; UBND xã;

- Ban quản lý12/12 thôn;

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

P. CHỦ TỊCH

Lã Hồng Việt


Tin khác