Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông báo

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Hảo làm việc với đoàn kiểm tra thẩm định lại các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

07/07/2020 00:00 99 lượt xem

Ngày 06/07/2020, tại hội trường UBND xã Vĩnh Hảo, đoàn thẩm định lại xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thức Phó trưởng phòng kinh tế hạ tầng sở công thương các đồng chí đại diện cho văn phòng điều phối nông thôn mới của huyện cùng đi có các thành viên BCĐ NTM tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan cấp tỉnh Làm việc với đoàn, phía huyện ta có các đồng chí chánh văn phòng điều phối NTM huyện cùng các thành viên Văn phòng điều phối

  BCĐ NTM huyện và Bí thư, Chủ tịch UBND  xã Vĩnh Hảo các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã.

    Trước khi tổ chức kiểm tra đánh giá lại các tiêu chí, đoàn thẩm tra của tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực tế tại các đơn vị trường học hạ tầng xây dựng giao thông nông thôn; các nhà văn hóa kiêm trụ sở thôn, các cột phát sóng. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân ở các địa phương. Đặc biệt, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, bộ mặt nông thôn đổi mới, nhân dân phấn khởi chung tay xây dựng nông thôn mới.Tại hội nghị, sau khi nghe  báo cáo tóm tắt quá trình và kết quả thực hiện xây dựng NTM tại địa phương, đoàn nghe đồng chí Lã Hồng Việt,Phó chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả  sau khi công nhận nông thôn mới kết quả duy trì và giữ vững đoàn kiểm tra thẩm tra các tiêu chí xây dựng NTM của xã được sự quan tâm, chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp, các ngành, đoàn thể sự đoàn kết thống nhất, sự quan tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân.Trên cơ sở kiểm tra thực tế tại xã đã tiếp thu ý kiến, góp ý của các sở ban, ngành cấp tỉnh

 Tại hội nghị sau khi kiểm tra các tiêu chí hồ sơ sổ sách các thành viên đoàn thẩm định đã thông qua kết luận từng tiêu chí  đoàn công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong ban chỉ đạo trong việc lưu giữ hồ sơ sổ sách  và có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm xã Vĩnh Hảo đạt chuẩn nông thôn mới.

 


Tin khác