Liên kết website

Thống kê truy cập

DANH MỤC

Xã Vĩnh Hảo Lễ ra mắt mô hình” Thông tin tuyên truyền Phổ biến pháp luật của dân tộc Dao “ Quần trắng” thôn Vật Lậu xã Vĩnh Hảo

16/11/2023 16:06 37 lượt xem

       Nhằm góp phần thiết thực cho công tác tuyên truyền, PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, trọng tâm là phát huy hình thức tư vấn pháp luật được thực hiện rộng rãi, phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế mức thấp nhất các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, khởi kiện và đảm bảo được tình hình an ninh trật tự ở địa phương góp phần xây dựng xã Vĩnh Hảo ngày càng văn minh giàu đẹp.

       Ngày 14/11/2023  UBND xã Vĩnh Hảo tổ chức lễ ra mắt mô hình ” Thông tin tuyên truyền Phổ biến pháp luật của dân tộc Dao “ Quần trắng” thôn Vật Lậu xã Vĩnh Hảo