Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Việt Nam xã Vĩnh Hảo triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết

27/07/2023 16:19 43 lượt xem

Căn cứ Chương trình thống nhất hành động của Ban Thường trực Ủy ban  MTTQ Việt Nam huyện Bắc Quang năm 2023. Căn cứ Quyết định số: 1198/QĐ-MTTW- ĐCT ngày 29/12/2016 của Đoàn  chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam về ban hành quy chế vận động, quản lý và sử dụng quỹ “vì người nghèo” sửa đổi năm 2016. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Quang xây dựng  Kế hoạch triển khai làm nhà đại đoàn kết năm 2023.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Việt Nam xã Vĩnh Hảo  triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết
Ảnh phát động làm móng xây nhà đại đoàn kết toàn dân tộc

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Hảo đã triển khai kế hoạch xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn nhà ở Mức kinh phí hỗ trợ: 40.000.000 đồng/nhà (Bốn mươi triệu đồng). Từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" huyện Bắc Quang do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc vận động đóng góp và quản lý. Kinh phí hỗ trợ được cấp ứng 50% cho các hộ sau khi khởi công xây dựng; 50% số kinh phí còn lại sẽ chuyển tiếp khi hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng

Việc hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo nhằm giúp cho các hộ nghèo có chỗ ở ổn định từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, mục tiêu giảm nghèo bền vững chung của tỉnh, của huyện. Phối hợp với các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền xây dựng nhà ở cho Người có công, Cựu chiến binh nghèo, hộ  nghèo có khó khăn về nhà ở năm 2023

Chương trình làm nhà Đại đoàn kết cựu chiến binh nghèo, người cao tuổi nghèo, hộ nghèo thật sự khó khăn về nhà ở đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống, đạo lý “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam; thiết thực tri ân nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Vĩnh Hảo. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, tổ chức, cá nhân quan tâm tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách.

Xã Vĩnh Hảo đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã  tổ chức rà soát, thẩm định danh sách các gia đình đủ điều kiện được hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết từ Quỹ “Vì người nghèo”  để triển khai hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo việc hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn xã

 Việc tổ chức chương trình làm nhà phải theo phương châm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh, huyện vận động hỗ trợ bằng tiền, nhân dân tự tổ chức xây dựng, cộng đồng giúp đỡ, hỗ trợ gia đình làm nhà. Cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo  thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình đảm bảo đúng nguyên tắc, đối tượng, hình thức hỗ trợ. Đồng thời địa phương vận động lực lượng vũ trang và cộng đồng dân cư hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn không có khả năng xây nhà ở để đảm bảo chất lượng theo yêu cầu và đúng tiến độ. Ban Chỉ đạo cấp xã đã vận động gia đình xây dựng nhà đúng theo tiến độ  phải sử dụng kinh phí hỗ trợ làm nhà đúng đối tượng, tiêu chí, tuyệt đối không được xảy ra lãng phí, thất thoát kinh phí.Song song với chương trình làm nhà, Ủy ban mặt trận tổ quốc xã đã cụ thể hóa chính sách an sinh xã hội, chương trình, dự án, nhất là Chương trình Mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế giúp nhân dân sớm giảm nghèo bền vững, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nguyễn Thường

Tin khác